ประกาศสอบราคา

12 มกราคม  2561 >> ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมารถยนต์เพื่อศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตคนเชียงรายสู้วิถีพอเพียง ฯ

27 ธันวาคม 2560 >> ประกาศจ้างเหมารถยนต์เพื่อศึกษาดูงาน

13 กรกฎาคม 2560 >> ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง สอบราคาจ้างจัดทำป้ายหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยว

20 มิถุนายน 2560 >>ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่องการจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ ด้วยการขายโดยวิธีทอดตลาด

7 มิถุนายน 2560 >> ประกาศสอบราคาซื้อรถซาเล้ง 12 ราศี ชมวิวบริการนักท่องเที่ยว จำนวน 12 คัน กิจกรรมการพัฒนาท่องเที่ยวชุมชนต้นแบบของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 โดยประชารัฐ

7 มิถุนายน 2560 >> ประกาศเลื่อนวันที่เปิดซองสอบราคา จ้างดำเนินงานโครงการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

24 พฤษภาคม 2560 >>> ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการแสดงและจำหน่าย OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน

(Visited 1 times, 1 visits today)