25600419_ผู้ตรวจก่อพงษ์ตรวจติดตามการดำเนินงานพัฒนาชุมชนจ.เชียงราย

วันที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 15 – 16 ตรวจติดตามการดำเนินงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย ประจำเดือนเมษายน 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย โดยมีนางสาวศศิธร อินทกุล พัฒนาการจังหวัดเชียงราย พร้อมทีมงาน ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)