ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จ.เชียงราย

วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น. นางสาวศศิธร อินทกุล พัฒนาการจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นางสาวชนิดา เทพพา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 4/2560 ณ ห้องประชุมพวงแสด ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

(Visited 1 times, 1 visits today)