ประชุมทีมงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย พฤศจิกายน 2561

ันที่​ 7 พฤศจิกายน​2561 เวลา 07.00​ น.
✨✨นายอุทัย หอมนาน
พัฒนาการจังหวัดเชียงราย ประชุมทีมงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย เพื่อหารือ
จัดทำแนวทางปฏิบัติ​ การขับเคลื่อนงานยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน​ ปีงบประมาณ​ พ.ศ.2562
ให้ดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน
💐ในการนี้ ได้มอบช่อดอกไม้ต้อนรับ ข้าราชการรายงานตัวปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 3 ราย​ คือ
1) นายอภินันท์ หงษ์คำ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
2) นายกรณิศ กุสาวดี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน​
3) นางพรทิพย์ เมืองมาน้อย นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย ศาลากลางจังหวัดเชียงรา

(Visited 1 times, 1 visits today)