ร่วมออกรายการ อสมท.เพื่อชุมชนประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 – 14.00 น.
✨นายอุทัย หอมนาน พัฒนาการจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นายวิทยา ชุมภูคำ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
พร้อมด้วยนางพรทิพย์ เมืองมาน้อย นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมออกรายการ อสมท เพื่อชุมชน ทางสถานีวิทยุ อสมท.จังหวัดเชียงราย 101.25 MHz
🎤🎤โดยได้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานพัฒนาชุมชน จำนวน 4 เรื่อง ดังนี้
1)การดำเนินงานจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ประจำปี 2562
2)การส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน
3)การขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดเชียงราย
4)กิจกรรมโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
ณ สถานีวิทยุ อสมท.จังหวัดเชียงราย ถนนฝั่งหมิ่น – หนองบัวแดง ตำบลริมกก
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
🌾พร้อมนี้ ได้มอบของที่ระลึกผลิตภัณฑ์สินค้าของดีเมืองเชียงราย ให้แก่นายสถานี อสมท. เชียงราย
และนักจัดรายการ โดยมีนายเอกสิทธิ์ สมินทรปัญญา นักจัดรายการ เป็นผู้รับมอบ
💡💡💡💡💡💡💡

(Visited 1 times, 1 visits today)