พิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก @ เชียงราย

📌วันที่ 9 เมษายน 2562
✨นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
เป็นประธานในพิธีตักน้ำอภิเษกและเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ณ พระอุโบสถวัดพระแก้ว พระอารามหลวง
ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
✨ในการนี้ นายอุทัย หอมนาน พัฒนาการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยคณะข้าราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมในพิธีในครั้งนี้ด้วย

(Visited 1 times, 1 visits today)