รับชมการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 7/2562 ผ่านทางระบบทีวี พช.

(h)appiness (s)tation💒
by CDD Chiangrai:
📌วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น.
✨นายอุทัย หอมนาน พัฒนาการจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นายวิทยา ชุมภูคำ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย ร่วมรับชมการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 7/2562 ผ่านทางระบบทีวี พช.
✨ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย

(Visited 1 times, 1 visits today)