ประชุมทบทวนงานพัฒนาชุมชน จากปี 2562 สู่ปี 2563

Happiness Station💒
by CDD Chiangrai
(t)eam for all : (s)mile together
🎬วันที่ 8 ตุลาคม 2562
📌นายอุทัย หอมนาน พัฒนาการจังหวัดเชียงราย ประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย
และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย เพื่อร่วมกันหารือทบทวนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สู่การขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
✨พร้อมทั้งมอบหมายหน้าที่ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนผลการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน จังหวัดเชียงราย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 16 – 17 ตุลาคม 2562​ ณ โรงแรมศิลามณีรีสอร์ท แอนด์สปา ตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
✨ณ​ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชน​จังหวัด​ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

(Visited 1 times, 1 visits today)