AIRBNB ประเทศไทย และประเทศสิงค์โปร์ ลงพื้นที่หมู่บ้านปางห้า อ.แม่สาย เพื่อจัดเก็บข้อมูลสำหรับการประชาสัมพันธ์ในระบบ AIRBNB

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นายอุทัย หอมนาน พัฒนาการจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ทีมงานนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย นำคณะเจ้าหน้าที่จากกรมการพัฒนาชุมชน ตัวแทนจาก AIRBNB ประเทศไทย และประเทศสิงค์โปร์ ลงพื้นที่หมู่บ้านปางห้า หมู่ที่ 1 ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย เพื่อจัดเก็บข้อมูลสำหรับการประชาสัมพันธ์ในระบบ AIRBNB โดยมีนางประพิมพา วัฒนา พัฒนาการอำเภอแม่สาย และทีมงาน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่สาย ร่วมให้ข้อมูลในครั้งนี้ด้วย

(Visited 1 times, 1 visits today)