ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่องการประกวดราคาจ้างเหมาการออกแบบ และจัดทำบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์โครงการส่งเสริมเครือข่ายองค์ความรู้ KBO กิจกรรมที่ 2 พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

16 มกราคม 2563 /

09:54 น. /

ดาวน์โหลด