ติดตามการดำเนินงานโครงการต่อยอดการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ​ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

🎬Happiness Station💒
by CDD Chiangrai
📌วันที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 14.00 น.
✨นายไพบูลย์ บูรณะสันติ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการต่อยอดการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ​ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร
🌾ในพื้นที่บ้านสันติธรรม หมู่ที่​4 ตำบลสันมะค่า อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย
✨ในการนี้ นายอุทัย หอมนาน พัฒนาการจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นายเถลิงศก คงมั่น หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยทีมงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย ร่วมคณะติดตามการลงพื้นที่ในครั้งนี้
✨โดยมีพัฒนาการอำเภอป่าแดด พร้อมทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอป่าแดด ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำ กลุ่มสัมมาชีพชุมชน และประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลเพิ่มเติม

(Visited 1 times, 1 visits today)