โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับตำบล

วันที่ ​25 ​กันยายน 2562​

นายปกรณ์​ สุริวรรณ์ นายอำเภอพญาเม็งราย​ เป็นประธานเปิดโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับตำบล  โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย คณะกรรมการและสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตำบลเม็งราย  จำนวน 160 คน

ในการนี้ นายอุทัย​ ​หอมนาน​ พัฒนาการจังหวัดเชียงราย​

มอบหมายให้นางสาวชนิดา​ เทพพา​ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงราย​ และนายชนัญชาญ​ มโนจิตต์​ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย  ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ณ​ หอประชุมพญาเม็งราย​ อำเภอพญาเม็งราย  จังหวัดเชียงราย

(Visited 1 times, 1 visits today)