วันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2562

Happiness (s)tation💒
by CDD Chiangrai:
📌วันที่ 1 ตุลาคม 2562​ เวลา​09.00น.
✨ นายอุทัย หอมนาน พัฒนาการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกคน ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2562
🌾ซึ่งมีกิจกรรม ดังนี้
🌺1. พิธีกรรมทางศาสนา ถวายสังฆทาน
🌺2. ถวายต้นผ้าป่า เพื่อสมทบทุนสร้างพระวิหารและหอระฆัง
🌺3. ปลูกต้นไม้ (ต้นรวงผึ้ง)
🌺4. มอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย ที่มีผลงานเด่น ประจำปี 2562 และข้าราชการผู้ปฏิบัติงานครบ 25 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
✨ในการนี้ ได้รับเกียรติจากนายจิตรกร ธิวงค์เวียง ปลัดอาวุโสอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่​ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
✨ณ วัดนาเจริญ หมู่ที่ 9 ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

(Visited 1 times, 1 visits today)