จัดกิจกรรม Cleaning day

Happiness Station💒
by CDD Chiangrai​ Change for Better : Everyone can Share
📌วันที่ 9 ตุลาคม 2562
🌾สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย นำโดยนายอุทัย หอมนาน พัฒนาการจังหวัดเชียงราย                                                                          พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรม Big Cleaning day ในสำนักงานเพื่อเป็นการสะสาง จัดระเบียบ
เริ่มต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และขยายผลต่อเป็นกิจกรรม 5 ส ทุกวันพุธกลางสัปดาห์
🌺สะสาง 🌺สะดวก 🌺สะอาด 🌺สุขลักษณะ และสร้างนิสัย ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย
✨ตามที่ตกลงด้วยวาจา สัญญาด้วยใจ “ทำดี ต้องชื่นชม” >>>Team for all : Smile together😀😀😀😀

(Visited 1 times, 1 visits today)