ประชุมตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

Happiness Station💒
by CDD Chiangrai
🖍วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562​เวลา​ 09.00น.
✨นายไพบูลย์​ บูรณสันติ​ ผู้ตรวจราชการ​กรมการพัฒนาชุมชน​ เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน​2
🌾 ประชุมตรวจราชการตามแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน​ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ​ ประจำปี​ พ.ศ.​2563​ และนโยบายของรัฐบาล
✨ในการนี้นายอุทัย หอมนาน พัฒนาการจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นายเถลิง​ศก​ คงมั่น​ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน​ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย​ นักวิชาการจังหวัดและเจ้าหน้าที่่บริษัทประชารัฐรักสามัคคีเชียงราย(วิสาหกิจเพื่อสังคม)​จำกัด​ เข้าร่วมประชุม
✨ซึ่งมีประเด็นการตรวจราชการ​ ดังนี้
🌺1.การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
🌺2.กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
🌺3.ตลาดประชารัฐ
🌺4.การเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม​ ในไตรมาส1-2
🌺และ5​ การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ​ ไตรมาส1-2
🌾ณ​ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย​ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย
☆ Team for all ☆ All for team ☆ พช.เชียงราย Smile together

(Visited 1 times, 1 visits today)