คณะข้าราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย เฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

วันที่ 13 มกราคม 2563 นายอุทัย หอมนาน พัฒนาการจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นายเถลิงศก คงมั่น หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย เฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาบรมราชินีนาถ (ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

(Visited 1 times, 1 visits today)