พช.เชียงราย​ ร่วมรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จากการคัดเลือกองค์ความรู้ดีเด่นระดับหน่วยงาน​และบุคคล​​ ตามโครงการตลาดนัดความรู้งานพัฒนาชุมชน (KM Market)

วันที่ 29 มิถุนายน 2563​ ​เวลา​ 14.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 6/2563 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ห้อง War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน
ในการนี้ นายอุทัย​ หอมนาน​ พัฒนา​การ​จังหวัด​เชียงราย​ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย และนักวิชาการ​พัฒนา​ชุมชน​ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด​เชียงราย​ ร่วมรับชมการประชุมฯ​ เพื่อรับทราบข้อสั่งการ และแนวทางการดำเนิน​งาน​เพื่อขับเคลื่อนงานตามภารกิจ​ของกรม​การพัฒนา​ชุมชน​ไปสู่เป้าหมาย​ ณ ห้องประชุมอู่หลง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย​
ในโอกาสเดียวกัน​นี้​ อธิบดี​กรมการ​พัฒนา​ชุมชน​ ได้มอบรางวัลองค์ความรู้ดีเด่นระดับหน่วยงาน​และบุคคล​​ ตามโครงการตลาดนัดความรู้งานพัฒนาชุมชน (KM Market) ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค​ ซึ่ง​พัฒนา​การ​จังหวัด​เชียงราย​ ได้มอบหมายให้นายเถลิงศก​ คงมั่น​ หัวหน้า​กลุ่ม​งาน​สารสนเทศ​การพัฒนา​ชุมชน​ เข้าร่วมรับรางวัล​รองชนะเลิศ​ อันดับ​ ​​2​ ประเภทองค์ความรู้​ระดับหน่วยงาน​ (สำนักงาน​พัฒนา​ชุมชน​จังหวัด)​ ชื่อชุดความรู้​ “เชียงราย Next Step : ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนา​ตำบลเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
(Visited 1 times, 1 visits today)