พช.เชียงราย ยกขบวน OTOP เปิด “ชม ชิม ข้อป OTOP เชียงราย @น่าน”

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ชม ชิม ข้อป OTOP เชียงราย @น่าน” ณ ข่วงเมืองน่าน (ข่วงน้อย) อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยมีนายอุทัย หอมนาน พัฒนาการจังหวัดเชียงราย นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดน่าน แขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธีเปิดงาน

โครงการ “ชม ชิม ข้อป OTOP เชียงราย @น่าน” จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย ร่วมกับ คณะกรรมการเครือข่าย OTOP จังหวัดเชียงราย ดำเนินการระหว่างวันที่ 13-17 พฤศจิกายน 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP จังหวัดเชียงราย เพื่อประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ เพิ่มช่องทางการตลาดแก่ผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัดเชียงราย โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ ซึ่งมีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ร่วมโครงการ จำนวน 50 ราย

(Visited 1 times, 1 visits today)