พช.เชียงราย ประชุมคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง งานก่อสร้าง โครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

📌17 พฤศจิกายน 2563​ นายอุทัย​ หอ​มนาน​ พัฒนา​การ​จังหวัด​เชียงราย​ มอบ​หมายให้นายสุสังข์​ ชุ่ม​มะ​โน​ ผู้​อำนว​ยการ​กลุ่​มงาน​ยุทธศาสตร์​การพัฒนา​ชุมชน​ และนางสาว​ชาลิสา​ กาปัญญา​ นัก​วิชา​การพัฒนา​ชุมชน​ชำนา​ญ​การ​ ดำเนินการประชุมคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง งานก่อสร้าง​ ซึ่งสำนักพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย หน่วยดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการส่งเสริมพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้าการลงทุน การประชาสัมพันธ์สินค้าจังหวัดเชียงรายและขับเคลื่อนเศรษฐกิจชายแดนเชื่อมโยง GMS อาเซียน+3 อาเซียน+6 แบบบูรณาการ กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาและยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน งบประมาณรวมทั้งสิ้น 1,970,000 บาท​ โดยมีพื้นที่​ดำเนินการ​ จำนวน​ 4​ หมู่​บ้าน​ ได้แก่​ บ้านเมืองรวง ต.แม่กรณ์​ อำเภอเมือง​เชียงราย​ บ้านห้วยทรายขาว​ ตำบลทรายขาว​ อำเภอพานบ้านเหล่าพัฒนา​ ตำบลป่าแดด​ อำเภอแม่สรวย​ และบ้านขุนลาว​ ตำบลแม่เจดีย์​ใหม่​ อำเภอ​เวียง​ป่าเป้า​ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในลำดับต่อไป​
(Visited 1 times, 1 visits today)