พช.เชียงราย​ เคลื่อน​ทัพ​ มุ่งสู่​เป้าหมาย​ พัฒนาคุณภาพ​ชีวิต​คน​เชียงราย​ ภายใต้แนวคิด Chiangrai Change for good, Change in quality of life

วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น.​ นาย​อุทัย​ หอ​มนาน​ พัฒนา​การ​จังหวัด​เชียงราย​ เป็น​ประธาน​การประชุมทิศทางการขับเคลื่อนงานจังหวัดเชียงราย​ โดย​มี​ผู้อำนว​ยการ​กลุ่​มงาน​ นักวิชาการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด​สำนักงาน​พัฒนา​ชุมชน​จังหวัด​เชียงราย​ทุกคน เข้าร่​วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงาน​พัฒนา​ชุมชน​จังหวัด​เชียงราย

ในการ​นี้​ พัฒนา​การ​จังหวัด​เชียงราย​ได้มอบแนวทาง​การปฏิบัติ​งานให้ทีมงาน​ร่วมกันจัดทำแผนการ​ปฏิบัติงาน​และวางแผนการดำเนิน​งาน​ให้​เป็น​ไปตามวัตถุประสงค์​ เป้าหมาย​ และห้วงเวลา​ที่กำหนด​ รวมทั้งร่วมกัน​กำหนดรูปแบบ​ แนวทาง​การขับเคลื่อน​งานพัฒนา​ชุมชน​เพื่อ​พัฒนา​คุณภาพ​ชีวิต​ของประชาชน​ โดยการพัฒ​นากลไกการขับเคลื่อน​ และระบบ​ฐานข้อมูล​ Big​ Data​ ให้สามารถ​สนับสนุน​การบริหาร​จัดการ​งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ​ด้วย

(Visited 1 times, 1 visits today)