พช.เชียงราย​ ร่วมติดตามรับชมการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)

27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.30 น. ณ​ ห้องประชุม​สำนักงาน​พัฒนา​ชุมชน​จังหวัด​เชียงราย​

นายอุทัย​ หอ​มนาน​ พัฒนา​การ​จังหวัด​เชียงราย​ มอบหมายให้นายสมนึก​ บุญ​ยี่​ ผู้อำนว​ยการ​กลุ่​มงาน​ส่งเสริม​การพัฒนา​ชุมชน​ พร้อมด้วย​ทีมงาน​นักวิชาการพัฒนาชุมชน​ และเจ้า​หน้าที่​ผู้เกี่ยวข้อง​ร่วมติดตามรับชมการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล ( Video Conference ) โดยมีนายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุม​ ณ ห้องศูนย์ข้อมูลกลางเพื่อการตัดสินใจ (War room) ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

การประชุม​ครั้งนี้​ มีระเบียบ​วาระที่สำคัญ​ คือ 1) การอนุมัติโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” 2) การจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” 3) ชี้แจงขั้นตอนในการดำเนินงาน 7 ขั้นตอนตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ 4) ชี้แจงแนวทางการจ้างงานลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการ ฯ แนวทางการปฏิบัติการมอบภารกิจลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการ ฯ ในพื้นที่ตำบลที่มี/ไม่มี CLM และ HLM ฯลฯ

(Visited 1 times, 1 visits today)