พช.เชียงราย ติดตามการดำเนินงานการจัดตั้งโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 นายอุทัย หอมนาน พัฒนาการจังหวัดเชียงราย ติดตามให้คำแนะนำการดำเนินงานจัดตั้งโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ณ สถาบันจัดการทุนชุมชนบ้านโป่ง ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย โดยมีนายมนัสพิสิษฐ์ จอมสว่าง พัฒนากรประจำตำบลป่าแดด อธิบายรายละเอียดข้อมูลแนวทางดำเนินงาน

ทั้งนี้ กิจกรรมการดำเนินงานโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตนี้ เป็นหนึ่งในโครงการพัฒนางานจากการระดมความคิดของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย อนึ่ง พัฒนาการจังหวัดเชียงราย ได้ติดตามการปฏิบัติงานของนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่อำเภอแม่สรวย จำนวน 3 คนด้วย

(Visited 1 times, 1 visits today)