อำเภอขุนตาล จังหวัด​เชียงราย ​จัดพิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผัก จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี​ แก่ประชาชน​เพื่อ​สร้าง​ความมั่นคง​ทาง​อาหาร​อย่าง​ยั่งยืน​

อำเภอขุนตาล จังหวัด​เชียงราย ​จัดพิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผัก จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี​ แก่ประชาชน​เพื่อ​สร้าง​ความมั่นคง​ทาง​อาหาร​อย่าง​ยั่งยืน​

วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. นายญาณวุฒิ สุดพิมศรี นายอำเภอขุนตาล เป็น​ประธาน​ใน​พิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผัก จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี​ โดยมีนายอุทัย หอ​มนาน​ พัฒนา​การ​จังหวัด​เชียงราย​ พร้อมด้วย​ ผู้อำนว​ยการ​กลุ่​มงาน​ หัวหน้า​ส่วนราชการ​ระดับ​อำ​เภอ​ กำนัน ผู้ใหญ่​บ้าน และประชาชน​ชาวอำเภอ​ขุนตาล​เข้าร่วมพิธี ณ หอประชุม​ที่ว่าการอำ​เภอ​ขุนตาล​ จังหวัด​เชียงราย​

อำเภอ​ขุนตาล​ ร่วมกับ​สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอขุนตาล ได้น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว​ สร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยประสานขอรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักจากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เพื่อมอบให้กับประชาชนในพื้นที่​อำเภอขุนตาล​ จำนวน 445 ครัวเรือน​ ให้​ได้มีเมล็ดพันธุ์ผักที่มีคุณภาพไว้ปลูกกินเอง และสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกขยายในรุ่นต่อๆ ไปได้

ในการนี้​ นายอุทัย หอ​มนาน​ พัฒนา​การ​จังหวัด​เชียงราย​ มอบนโยบายการสร้างความมั่นคงทางอาหาร แก่ประชาชนชาวอำเภอขุนตาล ที่เข้าร่วมพิธีฯ โดยเชิญชวน​ให้​ประชาชน​ปลูก​ผักสวนครัว​ไว้บริโภคในครัวเรือน แบ่งปัน​ภายในชุมชน​ และมีการจัดตั้ง​ธนาคาร​เมล็ด​พันธุ์​ประจำตำบล เพื่อให้สามารถ​ดำรงชีวิต​อยู่​ได้ โดยไม่ต้องกังวลกับสถานการณ์​โรคระบาด​ที่อาจเกิดขึ้น​ รวมทั้ง​สร้างสังคมเกื้อกูล​ ให้สามารถอยู่ร่วมกัน​อย่าง​มีความสุข
(Visited 1 times, 1 visits today)