พช.เชียงราย​ ติดตาม​การดำเนิน​งาน​พัฒนา​ศูนย์​เรียนรู้​ทฤษฎี​ใหม่​ รูปแบบ​ โคก หนอง นา

พช.เชียงราย​ ติดตาม​การดำเนิน​งาน​พัฒนา​ศูนย์​เรียนรู้​ทฤษฎี​ใหม่​ รูปแบบ​ โคก หนอง นา
วันที่​ 2 เมษายน​ 2564​ นาย​อุทัย​ หอ​มนาน​ พัฒนา​การ​จังหวัด​เชียงราย​ พร้อมด้วย​ผู้อำ​นว​ยการ​กลุ่​มงาน​ และ​ทีมงาน​นักวิชาการพัฒนาชุมชน​ สำนักงาน​พัฒนา​ชุมชน​จังหวัดเชียงราย​ ติดตาม​การดำเนิน​งานกิจกรรม​การพัฒนา​ศูนย์​เรียนรู้​ทฤษฎี​ใหม่​รูปแบบ​โคกหนอง นา ตามโครงการ​พัฒนา​หมู่​บ้าน​เศรษฐกิจ​พอเพียง​ ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ. 2564​ ในพื้นที่ตำบลต้า และตำบลป่าตาล ​อำ​เภอ​ขุนตาล​ จังหวัด​เชียงราย​ โดยมีนายสุดใจ พรหมสาขา ณ สกลนคร​ พัฒนา​การ​อำเภอ​ขุนตาล​ และ​ครัวเรือน​ต้นแบบที่เข้าร่วมโครงการ​นำตรวจเยี่ยมพื้นที่
จังหวัด​เชียงราย​ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ​ดำเนินโครงการ​พัฒนา​หมู่​บ้าน​เศรษฐกิจ​พอเพียง​ จำนวน 81 หมู่​บ้าน​ ได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน​เพื่อ​ดำเนินกิจกรรม​การพัฒนา​ศูนย์​เรียนรู้ทฤษฎี​ใหม่รูปแบบ โคก หนอง​ นา จำนวน 65 แห่ง​ ขอขยายระยะ​เวลา​ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน​ 5 แห่ง​ และส่งคืนงบประมาณ​ 11 แห่ง​พช.เชียงราย​ ติดตาม​การดำเนิน​งาน​พัฒนา​ศูนย์​เรียนรู้​ทฤษฎี​ใหม่​ รูปแบบ​ โคก หนอง นา
ในการนี้​ พัฒนา​การ​จังหวัด​เชียงราย​ ได้พูดคุย​มอบแนวทาง​การพัฒนา​พื้นที่​ให้เป็น​ศูนย์​เรียนรู้​ฯแก่ครัวเรือน​เป้าหมาย​ และกำชับให้ทีมงานพัฒนา​ชุมชน​ดำเ​นิ​นการ​เร่งรัด​ ติดตาม​สนับสนุน​การดำเนิน​งาน​ให้เป็น​ไปตามระเบียบ​กฏหมาย และ​แนวทาง​ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
(Visited 1 times, 1 visits today)