พช.เชียงราย จับมือเทศบาลนครเชียงราย และเครือข่าย OTOP จังหวัดเชียงราย เพิ่มช่องทางการตลาด OTOP ต้อนรับเทศกาลสงกรานต์

พช.เชียงราย จับมือเทศบาลนครเชียงราย และเครือข่าย OTOP จังหวัดเชียงราย เพิ่มช่องทางการตลาด OTOP ต้อนรับเทศกาลสงกรานต์

วันที่ 6 เมษายน 2564 เวลา 19.00 น. นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “มหกรรมสงกรานต์เที่ยวเชียงรายให้สนุก” ณ เวทีกลาง ลานรำวงย้อนยุค สวนตุงและโคมนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ พัฒนาการอำเภอ ผู้ประกอบการ OTOP ร่วมพิธี ในการนี้นายอุทัย หอมนาน พัฒนาการจังหวัดเชียงราย ในนามตัวแทนผู้จัดงาน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน

“มหกรรมสงกรานต์เที่ยวเชียงรายให้สนุก” จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย และเครือข่ายโอทอปจังหวัดเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการและชุมชน ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) และเปิดโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนคนเชียงรายได้เลือกซื้อสินค้าคุณภาพ ที่มาจากหลากหลายภูมิภาคของประเทศไทยรวมไว้ในจุดเดียว รวมถึงเป็นการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย

โดยมีกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เข้าร่วมจำหน่ายสินค้า รวมทั้งสิ้น 92 ราย แยกเป็น ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดเชียงราย 51 ราย ผู้ประกอบการจากเทศบาลนครเชียงราย 15 ราย และผู้ประกอบการ OTOP ต่างจังหวัด 26 ราย โดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 5-9 เมษายน พ.ศ. 2564 รวม 5 วัน ตั้งแต่เวลา 10.00 – 22.00 น. ณ ลานรำวงย้อนยุค สวนตุงและโคมนครเชียงราย

ในโอกาสนี้ นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ ได้เยี่ยมชมบูธผลิตภัณฑ์ เพื่อให้กำลังใจแก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมจำหน่ายสินค้าในงานดังกล่าวด้วย

(Visited 1 times, 1 visits today)