พช.เชียงราย ส่งมอบรถยนต์ราชการ กรมการพัฒนาชุมชน แก่โรงเรียนที่ดำเนินงานโครงการพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

พช.เชียงราย ส่งมอบรถยนต์ราชการ กรมการพัฒนาชุมชน แก่โรงเรียนที่ดำเนินงานโครงการพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 7 เมษายน​ 2564 นายอุทัย หอมนาน พัฒนาการจังหวัดเชียงราย ให้การต้อนรับคณะอาจารย์จากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษา เขต 2 จังหวัดน่าน​ เพื่อส่งมอบรถยนต์ราชการ​ (รถกระบะรอการจำหน่าย)​ ​ให้โรงเรียนนำไปใช้ในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาโภชนาการและสุขภาพอนามัย รวมทั้งการเสริมสร้างโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริในสมเด็จพระกนิษฐาราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ในการนี้​ มีคณะ​ครู​จากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษา เขต 2 จังหวัดน่าน​​ ร่วมรับมอบรถยนต์​จากสำนักงาน​พัฒนา​ชุมชน​จังหวัด​เชียงราย​ จำ​นวน​ 5 คัน ได้แก่​
1. โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน
2.โรงเรียนบ้านสบปีน ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน
3.โรงเรียนบ้านปางหก ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน
4.โรงเรียนบ้านบวกหญ้า ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน
5.โรงเรียนบ้านสะปัน ตำบลดงพญา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

นาย​อุทัย​ หอ​มนาน​ พัฒนา​การ​จังหวัด​เชียงราย​ เปิดเผย​ว่า​ การส่งมอบรถยนต์​ครั้งนี้​ สืบเนื่องจาก สำนักพระราชวัง ได้ขอความอนุเคราะห์รถยนต์กระบะรอการจำหน่าย จากกรมพัฒนาชุมชน จำนวน 74 คัน ให้แก่โรงเรียนในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 23 คัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 48 คัน และโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จำนวน 3 คัน เนื่องจากโรงเรียนส่วนใหญ่ไม่มียานพาหนะของทางราชการใช้ประจำอยู่ที่โรงเรียน ทำให้มีความยากลำบากในการขนส่งนักเรียน การบรรทุกวัสดุอุปกรณ์ในการประกอบอาหารกลางวัน รวมทั้งหนังสือ สื่ออุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน

(Visited 1 times, 1 visits today)