พช.เชียงราย​ ตรวจติดตามการดำเนินงานพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” เชียงราย

พช.เชียงราย​ ตรวจติดตามการดำเนินงานพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” เชียงราย
 
วันที่​ 13 พฤษภาคม​ 2564 เวลา 13.00 น. นายสมนึก บุญ​ยี่​ ผู้​อำ​นว​ยการ​กลุ่​มงาน​ส่งเสริม​การพัฒนา​ชุมชน​ลงพื้นที่อำเภอพญาเม็งราย เพื่อ​ติดตาม​ผล​การดำ​เนิน​งาน​โครงการ​หมู่บ้าน​เศรษฐกิจ​พอเพียง​ต้นแบบ​ ปี 2564 ณ ครัวเรือนต้นแบบ นายบุญมา ทองไทย บ้านห้วยก้างปูล้าน หมู่​ที่ 14 ตำบลไม้ยา อำ​เภอ​พญาเม็งราย ซึ่งเป​็นแกนนำพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า ได้มีการดำเนินการปรับพื้นที่เป็นศูนย์เรียนรู้ “โคก หนอง นา พช.” เรียบร้อย​แล้ว และมีความพร้อมในการเป็นศูนย์เรียนรู้แก่ผู้สนใจ
ต่อมา​ เวลา 14.00 น. คณะได้ตรวจเยี่ยม​ครัวเรือนนายพัฒน์ อินปั๋น แกนนำพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านทุ่งอ่าง หมู่​ที่ 6 ตำบลสถาน อำ​เภอ​เชียงของ ซึ่งได้ดำเนินการปรับพื้นที่เป็นศูนย์เรียนรู้ “โคก หนอง นา พช.” เสร็จเรียบร้อย​แล้ว และมีความพร้อมเป็น​ศูนย์เรียนรู้แก่ผู้​สนใจ​
 
ในการนี้​ ผู้​อำ​นว​ยการ​กลุ่​มงาน​ส่งเสริม​การพัฒนา​ชุมชน ​ได้มอบเมล็ดพันธุ์ผัก แก่​ครัวเรือนต้นแบบทั้ง 2 ครัวเรือน​ เพื่อร่วม​ขับเคลื่อน​กิจกรรม​สร้างความมั่นคงทางอาหาร และ​ได้แนะนำให้ครัวเรือนขับเคลื่อนกิจกรรม​พัฒนาศูนย์​เรียนรู้​อย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง​เตรียมความพร้อมการวิทยากรกระบวนการ เพื่อ​เป็นครูพาทำ ​อันจะนำไปสู่​การ​เป็น​ศูนย์เรียนรู้ระดับหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอต่อไป
(Visited 1 times, 1 visits today)