พช.เชียงราย จับมือคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเชียงราย พัฒนาและยกระดับกลุ่มอาชีพสตรี ต่อยอดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” 

พช.เชียงราย จับมือคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเชียงราย พัฒนาและยกระดับกลุ่มอาชีพสตรีผู้ผลิตผ้าไทย ต่อยอดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ”

วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 2564 นายอุทัย หอมนาน พัฒนาการจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นายสมนึก บุญยี่ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พบปะและให้กำลังใจกลุ่มอาชีพสตรี ผู้ผลิตผ้าไทย และกลุ่มอาชีพสตรีที่ได้รับมอบแบบลายผ้าพระราชทาน “ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ที่เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาและยกระดับกลุ่มอาชีพสตรีผู้ผลิตผ้าไทย ณ รร.ไดมอนปาร์ค อินท์ เชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเชียงราย (กพสจ.) จัดขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณประเภทเงินอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

เครดิต ภาพ ข่าว :  กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สพจ.เชียงราย

(Visited 1 times, 1 visits today)