พช. เชียงราย​ ติดตาม​สนับสนุน​การดำเนินงาน OTOP ในพื้นที่​อำ​เภอ​แม่สรวย​

 
วันที่​ 19 กรกฎาคม 2564 นายอุทัย หอมนาน พัฒนาการจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นางพรรณี ราชคม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ผู้ช่วย​ผู้​อำ​นว​ยการ​กลุ่​มงานส่งเสริม​การพัฒนา​ชุมชน พร้อมด้วย​นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และนักการตลาดรุ่นใหม่ OTOP ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานหนึ่งตำบล หนึ่ง​ผลิตภัณฑ์​ OTOP​ ในพื้นที่​อำ​เภอ​แม่สรวย ​จังหวัด​เชียงราย​ โดย​มี​นางชมพูนุท ธรรมยา พัฒนาการอำเภอแม่สรวย และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่สรวย ร่วมติดตาม​สนับสนุน​การดำเนิน​งาน​ ดังนี้
 
1. ติดตามผลการดำเนิน​งาน​โครงการพัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชน กิจกรรม ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย ณ ที่ทำการกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองย้อมสีธรรมชาติบัวสรวย บ้านหนองบัวสรวย ตำบลศรีถ้อย อำเภอ​แม่สรวย โดยสนับสนุน​การจัดทำทะเบียนครุภัณฑ์ (จักรเย็บผ้า/กี่ทอผ้า) และดำเ​นิ​นการ​จัดเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์ เพื่อนำไปจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมช่องการจำหน่ายสินค้าในรูปแบบตลาดออนไลน์
2. ติดตามการดำเนินโครงการตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ ณ บริเวณ​หน้าที่ทำการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาแม่สรวย รวมถึงการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลผู้ประกอบการ และการทำคลิป VDO ประชาสัมพันธ์แนะนำตลาดโดยนักการตลาดรุ่นใหม่ OTOP​ เชียงราย
 
เครดิตภาพและข่าว กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สพจ.เชียงราย
(Visited 1 times, 1 visits today)