พช.เชียงราย ร่วมประชุมทบทวน​การบริหารกำลังคนในตำแหน่งประเภทวิชาการ ภายใต้กลุ่มงานในสังกัดส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (จังหวัด)

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. นาย​อุทัย​ หอ​มนาน​ พัฒนาการจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นางอำไพ บัวระดกผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พร้อม​ด้วย​นายสมเพ็ญ​ ลำมะศักดิ์​ ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน นักวิชาการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่​ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมทบทวน​การบริหารกำลังคนในตำแหน่งประภทวิชาการ ภายใต้กลุ่มงานในสังกัดส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (จังหวัด) ผ่านระบบการประชุม​ทางไกล Video Conference กรมการพัฒนาชุมชน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย

(Visited 1 times, 1 visits today)