พช.เชียงราย ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเชียงราย (กพสจ.)

พช.เชียงราย ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเชียงราย (กพสจ.)

วันที่​ 13 กันยายน 2564 นายอุทัย หอมนาน พัฒนาการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเชียงรายเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการบริหาร กพสจ. ณ ห้องประชุมตลาดล้านเมือง อำเภอเมืองเชียงราย โดยมี​ผลการคัดเลือก ดัง​นี้
ประธาน กพสจ. ได้แก่ นางสลักจฤฎดิ์ ติยะไพรัช
รองประธาน คนที่ 1. นางมาลี ยัญศรี
รองประธาน​ คนที่​ 2 นางสายสุนันท์ ปิยะพันธ
รองประธาน​คนที่ 3 นางธิดา เกษมวงค์

โดย​คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเชียงราย ชุดใหม่ จำนวน 53 คน จะมีวาระ​การ​ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม​ 2564 – 30 กันยายน 2568

ในการนี้​ นายสมนึก บุญยี่ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ได้​บรรยาย​ให้ความรู้​เกี่ยวกับ​แนวทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาองค์กรสตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรีด้วย

(Visited 1 times, 1 visits today)