พช.เชียงราย​ ดำ​เนิน​โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0

พช.เชียงราย​ ดำ​เนิน​โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0 รุ่นที่ 3

วันที่ 13 กันยายน 2564 นายอุทัย หอมนาน พัฒนาการจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นายสมนึก บุญยี่ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0 รุ่นที่ 3 ณ ห้องประชุมโรงแรมไดมอนด์ ปาร์ค อินน์ เชียงราย รีสอร์ท โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้ประกอบการ OTOP จาก 7 อำเภอ ได้แก่ อำเภอดอยหลวง เชียงของ เวียงชัย พญาเม็งราย เทิง ขุนตาล และอำเภอเวียงแก่น รวม 16 ราย ดำเนินการระหว่างวันที่ 13 – 14 กันยายน 2564

นายสมนึก บุญ​ยี่​ เปิดเผย​ว่า โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP ให้มีความสามารถและมีทักษะในการนำสินค้าจำหน่ายในตลาดออนไลน์ และเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า OTOP ผ่านระบบออนไลน์ ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ OTOP มีธรรมาภิบาล โดยให้ผู้ประกอบการ OTOP ฝึกปฏิบัติเสมือนจริง ด้านการถ่ายภาพ การโพสต์ภาพสินค้าผ่านสื่อ และการ Live สดจำหน่าย​สินค้า​ เพื่อให้ผู้เข้าร่วม​โครงการ​สามารถ​นำองค์​ความรู้​และทักษะ​ที่ได้รับ​จากการฝึกอบรม​ไปปรับใช้​ในการสร้างโอกาส​ทางการตลาดและส่งเสริม​การจำหน่าย​สินค้า​ผ่านช่องทาง​สื่อสังคมออนไลน์ต่อไป

(Visited 1 times, 1 visits today)