พช.เชียงราย​ ปฐมนิเทศอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 73

พช.เชียงราย​ ปฐมนิเทศอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 73

วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม​ 2564 เวลา 09.00​ น. นางอำไพ บัวระดก ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดเชียงราย มอบแนวทางการปฏิบัติงานแก่อาสาพัฒนา(อสพ.) รุ่นที่ 73 ซึ่งมารายงานตัว​เพื่อ​ปฏิบัติ​หน้าที่​ ณ สำ​นักงาน​พัฒนา​ชุมชนจังหวัด​เชียงราย​ ก่อนที่จะไปรายงานตัว​เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ สำ​นักงาน​พัฒนา​ชุมชน​อำเภอ​ตามคำสั่ง​ที่ได้รับ​มอบหมาย​ และร่วมขับเคลื่อนงานตามภารกิจ​ของกรมพัฒนาชุมชนให้บรรลุตามวิสัยทัศน์​ เศรษฐกิจ​ฐานราก​มั่น​คงและชุมชน​พึ่งตนเอง​ได้ ภายใน​ปี 2565

(Visited 1 times, 1 visits today)