ผวจ.เชียงราย​ สนับสนุน​เครือ​ข่าย​ OTOP จังหวัด​เชียงราย จำหน่าย​สินค้า​ Online ขับเคลื่อน​เศรษฐกิจ​ฐานราก​ สร้าง​รายได้​ให้​ชุมชน

ผวจ.เชียงราย​ สนับสนุน​เครือ​ข่าย​ OTOP จังหวัด​เชียงราย จำหน่าย​สินค้า​ Online ขับเคลื่อน​เศรษฐกิจ​ฐานราก​ สร้าง​รายได้​ให้​ชุมชน​

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสมนึก บุญยี่ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ส​ำ​นักงาน​พัฒนา​ชุมชน​จังหวัด​เชียงราย​ นำคณะกรรมการเครือข่ายหนึ่ง​ตำบล หนึ่ง​ผลิตภัณฑ์​ OTOP จังหวัดเชียงราย​ เข้าพบนายภาสกร​ บุญ​ญ​ลัก​ษ​ม์ ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​เชียงราย​ เพื่อ​แสดงความยินดีในโอกาส​ที่​ท่าน​ได้มาดำรงต​ำ​แหน่ง​ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​เชียงราย​ ตั้งแต่​วันที่​ 1 ตุลาคม​ 2564 และขอรับคำแนะนํา​ในการพัฒนาการตลาด​ของ​สินค้า​ OTOP จังหวัด​เชียงราย​

ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้มอบแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก โดยการสนับสนุน​ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ให้มีการพัฒนาทักษะด้านการผลิต​ เพื่อ​ให้​สินค้า​มีคุณ​ภาพ​ มาตรฐาน​ เป็นที่ต้องการ​ของผู้ซื้อ รวมทั้งให้พัฒนา​ทักษะ​ด้านการตลาด​ เพื่อ​เพิ่มช่องทางการตลาดให้กว้างขวาง​มากขึ้น​ โดย​เฉพาะ​อย่างยิ่ง การจำหน่ายสินค้า OTOP ผ่านเว็บไซต์​จำหน่าย​สินค้า​ออนไลน์​ และสื่อสังคมออนไลน์​ต่าง​ๆ (Social Media) เพื่อให้​สินค้า​ OTOP เป็น​ที่รู้จัก​ของผู้บริโภค​และทำให้​เกิดการซื้อขาย​สินค้า​ได้อย่าง​รวดเร็ว​ และช่วยให้ผู้ผลิต​ ผู้ประกอบ​การ​มีรายได้​เพิ่ม​มาก​ขึ้น

 

เวลา 09.30 น. นายสมนึก บุญยี่ ผู้อำนวยกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ประธานการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายหนึ่ง​ตำ​บล​ หนึ่งผลิตภัณฑ์​ (OTOP)​ จังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมพวงแสด ชั้น 3​ ศาลากลาง​จังหวัด​เชียงราย​ ซึ่งมีวัตถุประสงค์​ในการวางแผนการดำ​เนิน​งานของเครือข่าย​ OTOP จังหวัด​เชียงราย​ ในปีงบประมาณ​ พ.ศ. 2565 การจัดทำยุทธศาสตร์ด้านการตลาด และการเตรียมความพร้อม​การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ปี 2565

เครดิต​ภาพ ข่าว : กลุ่ม​งาน​ส่งเสริม​การพัฒนา​ชุมชน​ สพจ. เชียงราย​

(Visited 1 times, 1 visits today)