พช.เชียงรายส่งทีมพนักงานราชการ ลงพื้นที่ แม่จัน-แม่สาย เพื่อสนับสนุนเครือข่าย OTOP ไปสู่ Online Marketing

พช.เชียงรายส่งทีมพนักงานราชการ ลงพื้นที่ แม่จัน-แม่สาย เพื่อสนับสนุนเครือข่าย OTOP ไปสู่ตลาดออนไลน์

 

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. ส​ำ​นักงาน​พัฒนา​ชุมชน​จังหวัด​เชียงราย ได้มอบหมายให้พนักงานราชการ ลงพื้นที่ แม่จัน-แม่สาย เพื่อสนับสนุนสินค้า OTOP เข้าสู่ตลาดออนไลน์  โดยส่งน้องๆพนักงานราชการทั้ง 6 คน ซึ่งมีความเชี่ยวชาญ ด้านเทคโนโลยี ลงไปให้คำแนะนำ โดยการสนับสนุน​ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ให้มีการพัฒนาทักษะด้านการผลิต​ เพื่อ​ให้​สินค้า​มีคุณ​ภาพ​ มาตรฐาน​ เป็นที่ต้องการ​ของผู้ซื้อ รวมทั้งให้พัฒนา​ทักษะ​ด้านการตลาด​ เพื่อ​เพิ่มช่องทางการตลาดให้กว้างขวาง​มากขึ้น​ โดย​เฉพาะ​อย่างยิ่ง การจำหน่ายสินค้า OTOP ผ่านเว็บไซต์​จำหน่าย​สินค้า​ออนไลน์​ และสื่อสังคมออนไลน์​ต่าง​ๆ (Social Media) เพื่อให้​สินค้า​ OTOP เป็น​ที่รู้จัก​ของผู้บริโภค​และทำให้​เกิดการซื้อขาย​สินค้า​ได้อย่าง​รวดเร็ว​ และช่วยให้ผู้ผลิต​ ผู้ประกอบ​การ​มีรายได้​เพิ่ม​มาก​ขึ้น

ในการนี้ ได้รับการตอบรับจากผู้ค้า-ขายสินค้า OTOP เป็นอย่างดี และได้ตระหนักถึงประโยชน์ของการทำการตลาดออนไลน์ ในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์​ต่าง​ๆ และเรียนรู้เทคโนโลยีจนสามารถเป็นผู้ขายสินค้า OTOP Online อย่างยั่งยืนได้

(Visited 1 times, 1 visits today)