พช.เชียงราย รับมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ จากปลัดกระทรวงมหาดไทยในโอกาสตรวจเยี่ยมกรมการพัฒนาชุมชน

พช.เชียงราย รับมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ จากปลัดกระทรวงมหาดไทยในโอกาสตรวจเยี่ยมกรมการพัฒนาชุมชน

วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย และคณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย ตรวจเยี่ยมส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ณ ห้องประชุม 3003 ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน โดยมีนายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน ให้การต้อนรับ

นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้กล่าวต้อนรับและนำเสนอข้อมูลกรมการพัฒนาชุมชน ใน 3 ประเด็น ได้แก่
1. ข้อมูลพื้นฐานกรมการพัฒนาชุมชน
2. ผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยแบ่งเป็น ผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (Agenda) ผลการดำเนินงานตามภารกิจหน่วยงาน (Function) และ ผลการดำเนินงานที่ดำเนินการในระดับพื้นที่ (Area)
3. แนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยการขับเคลื่อนวาระกรมการพัฒนาชุมชน ปี 2565 ด้วยงาน งบ ระบบ และคน โดยมีปฏิบัติการสำคัญ ได้แก่ การขจัดความยากจนและสร้างรายได้ การเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน และการเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมและสิ่งแวดล้อม

ในการนี้ นางอำไพ บัวระดก ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาพัฒนาชุมชน รักษาราชการการแทนพัฒนาการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย ร่วมรับการตรวจเยี่ยมผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meeting และทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ กรมการพัฒนาชุมชน เพื่อรับมอบนโยบายการปฏิบัติราชการและนำไปสู่การปฏิบัติต่อไป

#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#Change for good
#พัฒนา​คือสร้างสรรค์​
#CDD​Chiangrai

(Visited 1 times, 1 visits today)