ผู้ตรวจ​ราชการ​ สำนักนายกรัฐมนตรี​ พร้อม​ด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงราย ติดตาม​ผลการดำ​เนิน​โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดเชียงราย

✨ผู้ตรวจ​ราชการ​ สำนักนายกรัฐมนตรี​ พร้อม​ด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงราย ติดตาม​ผลการดำ​เนิน​โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดเชียงราย

🎯วันที่24​ พฤศจิกายน​ 2564​ เวลา​ 15.00 น.

✨นางสุมิตรา​ อติศัพท์​ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี​ เขต​ 16 ร่วมกับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงราย​ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดเชียงราย ปีงบประมาณ​ ​พ.ศ.2564 ในพื้นที่อำเภอพาน​ โครงการส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า​ การลงทุน​ ประชาสัมพันธ์สินค้าจังหวัดเชียงราย​ เศรษฐกิจชายแดนเชื่อมโยง​ GSM/อาเซียน+3/อาเซียน+6 แบบบูรณาการ กิจกรรม​ การพัฒนาและยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน​ “ปรับปรุงอาคาร​ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว​ บ้านห้วยทรายขาว​ หมู่ที่​ 5 ตำบลทรายขาว​ อำเภอพาน​ จังหวัดเชียงราย”

 

✨ในการนี้​ นางอำไพ บัวระดก​ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน​ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดเชียงราย​ พร้อมด้วยพัฒนาการอำเภอพาน​ ทีมงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอพาน​ ผู้นำ​ท้องที่​ ท้องถิ่น​ ร่วมให้การต้อนรับและสนับสนุนข้อมูลการลงพื้นที่ติดตามในครั้งนี้

 

✨ทั้งนี้​ ได้มีการนำเสนอผลการขับเคลื่อน​ต่อยอดกิจกรรมในชุมชน ตลอดจนการใช้อาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวฯ​ ให้เกิดประโยชน์​ เกิดความคุ้มค่ากับงบประมาณที่ชุมชนได้รับอย่างแท้จริง

 

📌จากการลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินโครงการดังกล่าวสร้างความประทับใจแก่ท่านผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี​ และคณะเป็นอย่างยิ่ง

 

เครดิต​ภาพ : สำนักงาน​พัฒนา​ชุมชน​อําเภอ​พาน

ข่าวโดย : กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา​ชุมชน​ สำ​นักงาน​พัฒนา​ชุมชน​จังหวัด​เชียงราย

(Visited 1 times, 1 visits today)