ผวจ.เชียงราย ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล (CLM) ดอยอินทรีย์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ผวจ.เชียงราย ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล (CLM) ดอยอินทรีย์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น. นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล (CLM) ณ บ้านดอยฮางใน หมู่ที่ 1 ตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมีนางอำไพ บัวระดก ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารงานพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย ร่วมให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน

ในการนี้ นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยทีมงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย ได้ร่วมกันถวายสังฆทาน และรับฟังการบรรยาย เรื่อง “การพลิกฟื้นผืนป่าด้วยศาสตร์พระราชา” จากพระอาจารย์วิบูลย์ ธัมมเตโช ที่ปรึกษาเจ้าอาวาสวัดพุทธอุทยานดอยอินทรีย์ และร่วมกันดำเนินกิจกรรมหว่านข้าวไรซ์เบอร์รี่ ปลูกต้นไม้มงคล ได้แก่ ต้นราชพฤกษ์ ต้นรวงผึ้ง และดอกไม้สีเหลือง และการห่มดิน ด้วยวิธีแห้งชาม น้ำชาม

หลังจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และคณะได้เดินทางตรวจเยี่ยมพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” (CLM) แปลงครัวเรือนต้นแบบ นายจำรัส มโนใจ ณ บ้านเวียงหวาย หมู่ที่ 2 ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย และได้ให้คำแนะนำแก่เจ้าของแปลงในการดำเนินงานให้เป็นไปตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคก หนอง นา ให้ครบองค์ประกอบ

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#UNFAO
#Change for Good
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#Cddchiangrai

(Visited 1 times, 1 visits today)