พช.เชียงราย​ ประชุมผู้บริหารงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 4/2565

พช.เชียงราย​ ประชุมผู้บริหารงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 4/2565

วัน​ศุกร์​ที่​ 7 มกราคม​ 2565 เวลา 09.00 น.

นางอำไพ​ บัว​ระ​ดก​ ผู้​อำ​นว​ยการ​กลุ่​มงาน​ยุทธศาสตร์​การพัฒนา​ชุมชน​ รักษา​ราชการ​แทน​พัฒนา​การ​จังหวัด​เชียงราย​ เป็น​ประธาน​ในการ​ประชุมผู้บริหารงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 4/2565 โดย​มี​ผู้อำนว​ยการ​กลุ่​มงาน​ทุกกลุ่ม​งาน​ พัฒนา​การ​อ​ำ​เภอ​ นักวิชาการ​พัฒนา​ชุมชน​จังหวัด​ และเจ้าหน้าที่​ที่เกี่ยวข้อง​เข้าร่วม​ประชุม​ ณ ห้องประชุมพญาพิภักดิ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

ในการ​ประชุม​ครั้งนี้​ มีระเบียบ​วาระการประชุม​ ที่สำคัญ​ ได้แก่
1.การดำเนิน​งาน​ตาม​แผน​ปฏิบัติราชการ​และแผนการ​ใช้​จ่าย​งบประมาณ​ ประจำปี​ 2565 (ไตรมาส​ที่​ 1-2)
2.การอนุมัติ​โครงการ​ตามแผ​นปฏิบัติ​ราชการ​ ประจำปี​งบประมาณ​ พ.ศ.​ 2565
3.การเสนอโครงการ​พัฒนา​และ​เสริมสร้าง​ความเข้ม​แข็งของเศรษฐ​กิจ​ฐาน​ราก​ ปี​ 2565
4.ตัวชี้วัด​และค่าเป้าหมาย​การประเมิน​ผลการปฏิบัติ​ราชการ​ของพัฒนาการ​จังหวัด​ รอบการประเมิน​ที่​ 1-2 ประจำปี​งบประมาณ​ พ.ศ.2565
5.ประเด็น​การตรวจราชการ​ ของ​ผู้​ตรวจราชการ​กรมการ​พัฒนา​ชุมชน​ ประจำเดือน​มกราคม​ 2565
6.การขับเคลื่อน​การ​ขจัด​ความยากจน​และ​พัฒนา​คน​ทุก​ช่วง​วัย​อย่าง​ยั่งยืน​ตา​มหลัก​ปรัช​ญาของ​เศรษฐกิจ​พอเพียง​
7.การดำ​เนิน​การภายใต้​บันทึก​ความร่วมมือ​ในการแแก้ไข​ปัญหา​ความยากจน​เชิงบูรณาการ​ ระหว่าง​กรมการ​พัฒนา​ชุมชน​กับมูลนิธิ​ป่อเต็กตึ๊ง​ ระยะ​ที่​ 2
8.การดำ​เนิน​งาน​พัฒนา​ชุมชน​ใส​สะอาด​ ประจำปี​ 2565

ในโอกาสนี้​ นางอำไพ​ บัว​ระ​ดก​ รักษา​ราชการ​แทน​พัฒนา​กา​ร​จังหวัด​เชียงราย​ ได้มอบ “พระพุทธพัฒนปชานาถ” ประดิษฐานประจำกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อความเป็นสิริมงคลเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ และสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่

ทั้งนี้​ ที่ประชุม​ได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์​ แสดงสัญลักษณ์​ในการต่อต้านการทุจริต​ และกล่าวคำปฏิญาณ​เพื่อเป็​นข้าราชการ​ที่ดี​ มีความซื่อสัตย์​สุจริต​

(Visited 1 times, 1 visits today)