พช.เชียงราย นำเครื่องใช้ไฟฟ้ามอบให้เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ในงาน “ รวมน้ำใจให้กาชาด 2565”

พช.เชียงราย นำเครื่องใช้ไฟฟ้ามอบให้เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ในงาน “ รวมน้ำใจให้กาชาด 2565”

วันที่ 11 มกราคม 2565 นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนางบุษบา บุญญลักษม์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย และกิ่งกาชาด ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวัน “รวมน้ำใจให้กาชาด” อำเภอเมืองเชียงราย  ในการนี้ นางอำไพ บัวระดก รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นางเครือวรรณ สดใส ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนางสาวแสงวรรณ สมปาน นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เป็นตัวแทนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย นำเครื่องใช้ไฟฟ้า ได้แก่ ไมโครเวฟ และพัดลม มอบให้เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย เพื่อนำไปเป็นรางวัลแก่ผู้ซื้อบัตรสลากกาชาดและบัตรกาชาดไชโย ในงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาดจังหวัดเชียงราย ประจำปี พ.ศ. 2565 และเพื่อหารายได้สมทบทุนการดำเนินกิจกรรมของเหล่ากาชาดเชียงราย ในด้านสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลให้แก่ผู้ด้อยโอกาส หรือผู้ประสบความเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

 

เครดิต​ภาพ​: กลุ่ม​งาน​ประสาน​และสนับสนุน​การ​บริหารงาน​พัฒนา​ชุมชน​ สพจ.เชียงราย​

(Visited 1 times, 1 visits today)