กจ. สัญจร ติดตามและสนับสนุนการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ณ จังหวัด​เชียงราย​

กจ. สัญจร ติดตามและสนับสนุนการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ณ จังหวัด​เชียงราย​

วันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2565
นายนพรัตน์ ธำรงทรัพย์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กรมการ​พัฒนา​ชุมชน​ เป็นประธานการในการดำ​เนิน​งาน​โครงการติดตามและสนับสนุนการบริหารงานทรัพยากรบุคคล กจ.สัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ​ ห้องประชุม​โรงแรม​มาโย อำ​เภอ​เมือง​เชียงราย​ จังหวัด​เชียงราย​

ในการนี้​ นางอำไพ บัวระดก ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย​ผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่ม​งาน​ ตัวแทนพัฒนา​การ​อ​ำ​เภอ ​และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย เข้าร่วม​กิจกรรม​การชี้แจง​แนวทาง​การขับเคลื่อนการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมการพัฒนาชุมชน อภิปรายการดำเนินงานบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมการพัฒนาชุมชน รับฟังข้อเสนอแนะ และแลกเปลี่ยนความรู้การดำเนินงานบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมการพัฒนาชุมชน

เครดิต​ภาพ​และ​ข่าว​: กลุ่ม​งาน​ประสานและสนับสนุน​การ​บริหารงาน​พัฒนา​ชุมชน​ สพจ.เชียงราย

(Visited 1 times, 1 visits today)