เกี่ยวกับหน่วยงาน

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย
ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถนนแม่ฟ้าหลวง
ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์ (+66)5317 7350
โทรสาร (+66)5317 7350 ต่อ 666 และ 777
email : cddreport@gmail.com
facebook url : https://www.facebook.com/cddchiangrai/

<iframe src="https://www.google.com/maps/d/embed?mid=1Butt1nMpWDobU3KuiFhGLMc76sQ&hl=th" width="640" height="480"></iframe>

(Visited 1 times, 1 visits today)