พช.เชียงราย >> “ท่านเจ้าคุณพระไพศาลประชาทร วิ.” เมตตาจารอักขระลงบนแผ่นเงิน ทองแดง ทองเหลือง เพื่อนำไปประกอบพิธีหล่อพระพุทธรูป “พระพุทธพัฒนปชานาถ” ใน​โอกาส​ครบรอบ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน​

20 ตุลาคม 2564 /

19:14 น.

พช.เชียงราย >> “พระสุปฏิปันโนแห่งล้านนา” เมตตาจารอักขระลงบนแผ่นเงิน ทองแดง ทองเหลือง เพื่อนำไปประกอบพิธีหล่อพระพุทธรูป “พระพุทธพัฒนปชานาถ” ในฟโอกาส​ครบรอบ 60 ปี กรมการ​พัฒนา​ชุมชน

20 ตุลาคม 2564 /

16:14 น.

พช.เชียงราย >> กราบนมัสการพระภาวนารัตนญาณ วิ.(อริยชาติ อริยจิตฺโต) ลงจารแผ่นเงิน ทองแดง ทองเหลือง เพื่อนำไปประกอบพิธีหล่อพระพุทธรูป “พระพุทธพัฒนปชานาถ” เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี วันสถาปนากรมการพัฒนาชุมชน

19 ตุลาคม 2564 /

21:02 น.