พช.เชียงราย จัดกิจกรรมเดินแบบประชาสัมพันธ์ ผ้า“ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ส่งเสริมกิจกรรม “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ในที่ประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงราย  เพื่อให้ส่วนราชการร่วมสนับสนุนการสร้างรายได้ให้ชุมชน

01 มีนาคม 2564 /

17:27 น.

เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ร่วมน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่ปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหาร” รอบ 2

20 กุมภาพันธ์ 2564 /

00:07 น.

*พช.เชียงราย Kick off โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง เพื่อสร้างพลังชุมชนขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน*

17 กุมภาพันธ์ 2564 /

18:55 น.