สพอ.ขุนตาล>> ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมพื้นที่ในการดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน" ประจำปีงบประมาณ 2565 ตำบลต้า อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

24 October 2021 /

13:17 น.