สพอ.พาน***ร่วมประชุมแนวทางการขับเคลื่อนงานกองทุนชุมชนแก่ประธานเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตระดับอำเภอ ประธานเครือข่ายกองทุนแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ระดับอำเภอ

30 June 2022 /

08:21 น.