วันที่ 2 มีนาคม 2564 นายภีภณวัฒน์ เขื่อนปัญญา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ประธานพัฒนาสตรีตำบลป่าซาง รองนายก อบต.ป่าซาง เยี่ยมสถานที่จัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2564 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

03 March 2021 /

16:25 น.