ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำสวนหย่อมเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมแท่นพระบรมฉายาลักษณ์เฉลิมพระเกียรติในหลวง ร.9 ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตคนเชียงรายสู่วิถีพอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2561

15 กุมภาพันธ์ 2561 /

10:48 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมารถยนต์เพื่อศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตคนเชียงรายสู้วิถีพอเพียง ฯ

11 มกราคม 2561 /

10:45 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างนิทรรศการประชารัฐ : มหกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีนวัตกรรมและภูมิปัญญาชุมชนสู่ตลาดการท่องเที่ยวสากล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

29 สิงหาคม 2560 /

09:06 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดนิทรรศการประชารัฐ: มหกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีนวัตกรรมและภูมิปัญญาชุมชน สู่ตลาดการท่องเที่ยวสากล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)

ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดนิทรรศการประชารัฐ: มหกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีนวัตกรรมและภูมิปัญญาชุมชน สู่ตลาดการท่องเที่ยวสากล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15 สิงหาคม 2560 /

09:37 น. /

ดาวน์โหลด