รายงานทะเบียนข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน ปี 2565

รายงานทะเบียนข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน ปี 2565 คลิกที่นี่

(รายงานจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้ง PC และโน๊ตบุ๊ก ของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ทั้งที่ใช้งานได้ปกติ และชำรุด)

(Visited 1 times, 1 visits today)