รายงานทะเบียนคอมพิวเตอร์ ปี 2565 (ที่ติดตั้งโปรแกรม ESET)

รายงานทะเบียนคอมพิวเตอร์ 65 (ESET) คลิกที่นี่

รายงานทะเบียนคอมพิวเตอร์ที่มีการนำมาใช้งานในสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ โดยเป็นเป้าหมายในการติดตั้งโปรแกรม ESET Endpoint Security ตามแนวทางที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด

 

(Visited 1 times, 1 visits today)